ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่(ลีการ์เดนส์ ใหม่) และร่วมกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ "นโยบายการพัฒนาและกำกับดูแลของรัฐเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของสหกรณ์ออมทรัพย์"


 

รายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  pdf [DOWNLOAD]
จดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมใหญ่ 2560 pdf [DOWNLOAD]