ข่าวสหกรณ์สมาชิก

   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "สหกรณ์กับแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
2 ประกาศ เรื่อง บรรจุระเบียบวาระประชุมใหญ่ เป็นสหกรณ์ผู้ร่วมจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จำกัด
3 สอ.มอ.เชิญสหกรณ์สมาชิกส่งตัวแทนเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำ ประจำปี 2561
4 ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27
5 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่(ลีการ์เดนส์ ใหม่) และร่วมกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ "นโยบายการพัฒนาและกำกับดูแลของรัฐเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของสหกรณ์ออมทรัพย์"
6 รายงานข้อมูลสมาชิกโครงการสงเคราะห์ ประจำปี
7 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26
8 รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ประจำปี 2560
9 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ "ทิศทางสหกรณ์ หลังการปฏิรูปในอนาคต" ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
10 เสวนาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 หัวข้อ "ทิศทางสหกรณ์ หลังการปฏิรูปในอนาคต"เลื่อนมาจัดในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560