ข่าวสหกรณ์สมาชิก

   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
1 สอ.มอ.เชิญสหกรณ์สมาชิกส่งตัวแทนเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำ ประจำปี 2561
2 ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27
3 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่(ลีการ์เดนส์ ใหม่) และร่วมกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ "นโยบายการพัฒนาและกำกับดูแลของรัฐเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของสหกรณ์ออมทรัพย์"
4 รายงานข้อมูลสมาชิกโครงการสงเคราะห์ ประจำปี
5 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26
6 รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ประจำปี 2560
7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ "ทิศทางสหกรณ์ หลังการปฏิรูปในอนาคต" ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
8 เสวนาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 หัวข้อ "ทิศทางสหกรณ์ หลังการปฏิรูปในอนาคต"เลื่อนมาจัดในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
9 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการ "ลักษณะการดำเนินคดีต่างๆ สำหรับกิจการสหกรณ์ และการเขียนคำฟ้องเบื้องต้นด้วยตนเอง" วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติค หาดใหญ่ จ.สงขลา