ภาพกิจกรรม - ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อบรมหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
IMG_2102
IMG_2103
IMG_2104
IMG_2105
IMG_2106
IMG_2107
IMG_2108
IMG_2110
IMG_2111
IMG_2112
P1420414
P1420415
P1420416
P1420417
P1420418
P1420419
P1420420
P1420421
P1420422
P1420423
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 4 จาก 5