ภาพกิจกรรม - ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อบรมหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
IMG_2051
IMG_2052
IMG_2053
IMG_2054
IMG_2056
IMG_2059
IMG_2060
IMG_2061
IMG_2062
IMG_2063
IMG_2066
IMG_2073
IMG_2074
IMG_2075
IMG_2076
IMG_2077
IMG_2078
IMG_2079
IMG_2080
IMG_2081
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 5