ภาพกิจกรรม - โครงการสัมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้และภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
p1410348
p1410356
p1410367
p1410371
p1410389
p1410390
p1410396
p1410399
p1410401
p1410407
p1410410
p1410417
p1410450
 
จำนวนที่จะแสดง