ทำเนียบสมาชิก ชสต


*ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่ เลขทะเบียนที่ จังหวัด กลุ่มอาชีพ ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่อยู่ เบอร์โทร แฟกซ์
1
1
สงขลา สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคาร”สวัสดิ์ สกุลไทย์” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110 0-7428-6930-4 แฟ็กซ์ 428731 074-428732 auto
2
2
กระบี่ ครู ครูกระบี่ 18 ถ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 0-756-11247 แฟ็กซ์630187 075-630187 auto
3
3
ยะลา ครู ครูยะลา 375 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 0-7321-2509 แฟ็กซ์214473 ต่อ 25 073-244489 auto
4
4
สงขลา ครู ครูสงขลา 424 ม.6 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-582881-6 แฟ็กซ์ 582885 074-582885 auto
5
5
ตรัง สาธารณสุข สาธารณสุขตรัง 132/32-33 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 075-590099 075-590599 ต่อ 6 075-590094 
6
8
ปัตตานี ครู ครูปัตตานี 31/4 ม.4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 0-7333-6209 , 0-7333-7070  0-7333-7967 auto
7
9
ตรัง ครู ครูตรัง 111 ถ.วิเศษกุล ซ.5 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 tel075-225026-7,fax211992 075-211992 auto
8
10
สตูล ครู ครูสตูล 458 ม.6 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 0-7471-1933 730072 แฟ็กซ์ 772187 074-772187 auto
9
12
สงขลา ข้าราชการ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1/19 ม.3 ซ.1 ถ.เก้าแสน อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-74312511 T/F 086-4905330 0-74312511 
10
13
นครศรีฯ ครู ครูนครศรีธรรมราช 126/18 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 0-7535-6284, 344635,01-3703761 075-344635 auto
11
14
ยะลา ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 134 ถ.ร่มเกล้า ม.1 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000 0-7328-8114 แฟ็กซ์ 213713 073-288114/288277
12
15
นครศรีฯ รัฐวิสาหกิจ องค์การสวนยาง 79 ม.16 ต.ช้างกลาง กิ่ง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80220 T/F 075-491772 075-491772
13
27
ชุมพร ครู ครูชุมพร 19/3 ถ.ชุมพร-ระนอง ม.4 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 0-7757-6974-7 แฟ็กซ์576973  077-576973 auto
14
31
พังงา ครู ครูพังงา 73 ม.3 ถ.เทศบาลบำรุง ถ.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000 T 076-460664 แฟ็กซ์ 460513 076-460513 auto
15
32
ยะลา สาธารณสุข สาธารณสุขยะลา 93 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 T/F 073-244516 073-244516
16
33
สงขลา ทหาร ค่ายพระปกเกล้า 179 ม.5 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 T/F 074-336852 074-336852 auto
17
34
สงขลา ทหาร กองบิน 56 99 ม.8 ถ.ชูพันธ์ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115 T/F 074-278047 074-278047
18
36
สงขลา สาธารณสุข สาธารณสุขสงขลา 34-35 ถนนสามัคคีสุข 1 ต.บ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 
0-7431-3229,436790 074-436760 074-436759 auto
19
37
สงขลา ทหาร ค่ายเสนาณรงค์ ค่ายเสนาณรงค์ 191 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 T/F 074-586708 074-586708 auto
20
39
ภูเก็ต ครู ครูภูเก็ต 6/4 ม.3 ซ.สหกรณ์ครู ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-240994 fax076-240321 076-240321
21
43
นราธิวาส ข้าราชการ รพช.นราธิวาส ถ.ทางหลวงสายที่ 42 นราธิวาส-ปัตตานี  ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 T/F 0-7353-2141 073-532141
22
44
สตูล สาธารณสุข สาธารณสุขสตูล 55/1 ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 0-7472-1930 แฟ็กซ์074-725348 074-725348
23
45
นราธิวาส โรงพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาส 80 ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 0-7351-2389 073-512389
24
51
นครศรีฯ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 0-7534-0773 075-340773
25
56
พัทลุง สาธารณสุข สาธารณสุขพัทลุง 149/6-7 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 90000 T/F 074-616167 074-616167 ต่อ 103
26
60
ตรัง ตำรวจ ตำรวจตรัง ถนนรื่นรมย์ ตำบลทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 0-7521-3046 075-213046
27
63
สงขลา เอกชน สัจจะออมทรัพย์ซีเอ็มซี 84/22 ถ.สายเอซีย 43 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7420-0999 ต่อ 109 fax074-200900-1 074-200900-1
28
64
นครศรีฯ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 อาคารไทยบุรี ม.10  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3172-3 075-673172-3
29
65
นครศรีฯ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 T/F 075-392044 075-392044
30
66
สงขลา เครดิตยูเนี่ยน เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธระไมล์ 105 ม.4 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210 0-7437-7216,01-4792343,01-9570371 074-531741
31
67
พัทลุง โรงพยาบาล โรงพยาบาลพัทลุง 421 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 0-7460-1027 074-601027
32
68
สุราษฎร์ ทหาร กองบิน 7 119 ม.5 ถ.เอเชีย ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 0-7726-8717 แฟกซ์ 268717 077-268717
33
69
ระนอง โรงพยาบาล โรงพยาบาลระนอง 11 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 0-7782-5186 แฟ็กซ์ 0-7782-5186 077-825186
34
70
ภูเก็ต ข้าราชการ ศูนย์ชีวะวิทยาทางทะเลภูเก็ต 51 ม.8 ถ.อ่าวมะขาม-แหลมพี่น้อง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 T/F 076-200615 076-200615
35
71
ภูเก็ต เอกชน พนักงานไทยซาร์โก้ 80 ม.8 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 0-7637-1111 ต่อ 1311 แฟกซ์ 0-7639-1121 076-391121
36
72
นครศรีฯ ทหาร ร.15 พัน.2 271 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 0-7531-2654 075-312654
37
73
สุราษฎร์ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 077-913348 , 913345 ,F 077-355575 077-355575
38
74
ยะลา โรงพยาบาล โรงพยาบาลเบตง 106 ถ.รัตนกิจ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 T/F 073-235798 073-235798
39
75
นครศรีฯ ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 43 ม.7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 075-773062 075-773062/075-411220
40
76
นราธิวาส ตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-511899 / แฟกซ์ ต่อ 106 073-511899 ต่อ 106
41
79
ภูเก็ต เอกชน บีเอจีเอส ภูเก็ต 33,33/27 ม.4 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-372400ต่อ5757 076-325013
42
80
นครศรีฯ สาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 6/99-100 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-774672-3 075-774671/075-358395
43
81
สงขลา เอกชน กลุ่มพิธาน 456 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-366042 , 366034-7 074-235819
44
83
สุราษฎร์ ครู ครูสุราษฎร์ธานี 7/37 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-333134-5 077-283156
45
84
ภูเก็ต เอกชน พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต 390/1 ม.1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-362300 ต่อ 1306 076-270990
46
85
ตรัง โรงพยาบาล โรงพยาบาลตรัง 69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-213882 075-213882
47
87
กระบี่ ตำรวจ ตำรวจกระบี่ 1/20 - 1/21 ถ.ธงไชย ต.กรบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 075-663988-9 075-663988
48
88
สงขลา อื่น ๆ นครหาดใหญ่ 37,39 ถ.โชติวิทยะกุล 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-245325,2362779,429348 074-262778
49
89
สงขลา ข้าราชการ พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 634 (ห้าแยกทุ่งหวัง) ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100 074-260102 074-260102
50
90
พังงา สาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดพังงา 9/22 ถ.เทศบาลบำรุง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 076-412413 076-413436
51
91
ปัตตานี โรงพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี 2 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 073-323452 073-323452
52
92
สงขลา เอกชน เค.เอส.ที 4/2 ม.3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 074-222333 ต่อ 164 074-222300-1