ที่ปรึกษาชมรมสหกรณ์


  • นายศรีวิทย์  ส่งศรี ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด.
  • นายตรีทศ พงศ์ไพบูลย์ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา